Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Guinea pig - Demo

Country: Greece
Year of release: 2008
Band: Guinea pig
Name of release: demo
Sounds like: Sludge/doom

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου