Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Lifeline from beyond the grave V/A

Country: Bands around the world.
Year of release: 2010
Bands: Potop, mother disobedience, a sun gone black, wormhead, per capita, stink, snuff film, depressor, far and echo, meinhof.
Name of release: Lifeline from beyond the grave comp.
Sounds like: Noise, crust, ambient, Kraut, electronica, hardcore.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου