Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Slaughtergrave - Stench of the tyrants

Country: Greece
Year of release: 2010
Band: Slaughtergrave
Name of release: Stench of the tyrants
Sounds like: Grind, Hardcore, Punk

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου