Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Slavebreed - Pain Syndicate


Country: Greece
Year of release: 2008
Band: Slavebreed
Name of release: Pain Syndicate
Sounds like: Grind, Power Violence, Hardcore
Here

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου